Meer dan 1 op 3 werknemers blijft roken ondanks ruim 10 jaar rookverbod

Hoeveel invloed heeft het rookverbod op openbare plaatsen op het rookgedrag van Belgische werknemers? Mensura, Externe Dienst voor Preventie en Bescherming, nam de cijfers van de afgelopen 10 jaar onder de loep. Conclusie: de licht dalende trend is nog steeds voor verbetering vatbaar en werkgevers kunnen daarin een belangrijke rol spelen. 

De afgelopen jaren is het rookverbod in België voor openbare plaatsen zoals de werkplek, scholen en horeca steeds verder uitgebreid. Toch rookte in 2017 ruim één derde van de werknemers[1](34%). Hoe jonger, hoe meer er wordt gerookt, blijkt uit de cijfers: het percentage daalt met de leeftijd (van 39% bij de werknemers die jonger zijn dan 35, tot 27% bij de 55-plussers). Mannen nemen daar een groter deel van in dan vrouwen (38% vs 26%).

Het percentage rokende werknemers is in 2017 het hoogst in de bouw- en horecasector (beide 42%, ofwel meer dan 2 op 5 rookt) en het laagst in de zorg- en chemiesector (beide 26%).

Licht dalende tendens op tien jaar tijd
Als we kijken naar de trend van het rookgedrag bij de werkende bevolking in de afgelopen 10 jaar, zien we een lichte daling van 5% (van 39% rokers in 2008 naar 34% in 2017). Deze daling is het sterkst bij de groep tussen 45 en 54 jaar en bij werknemers jonger dan 35 (beide een daling van 5%), en het laagst bij de 55-plussers (slechts 1%).

En terwijl de chemie- en horecasector de grootse daling laten zien tussen 2008 en 2017 (respectievelijk 10 en 6%), is er in de dienstensector in 2017 ten opzichte van 2015 sprake van een stijging met 3%.

Slim rookbeleid is aangewezen
Erik Carlier, Directeur Health bij Mensura:

Deze cijfers laten specifiek het rookgedrag zien van de werkende Belgische bevolking. De schadelijke gevolgen van roken op de gezondheid zijn gekend. Bij niet-rokers is de leeftijdsverwachting niet alleen hoger, maar de gewonnen jaren verlopen hoofdzakelijk in goede gezondheid. Dat is recent opnieuw bevestigd door een studie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)[2].

Werkgevers hebben er alle belang bij dat hun werknemers gezond zijn en blijven. Uit onze bevraging van werknemers in 2017 blijkt dat rokers vaker dan niet-rokers ongepland afwezig zijn. 28% rokers vs. 21% niet-rokers gaf aan in het voorafgaande jaar minstens 1 keer ongepland afwezig te zijn geweest voor minstens 2 weken. 

Bij het opstellen of uitbouwen van een gezondheidsbeleid verdienen leefstijladvies, duidelijke informatie over de schadelijke gevolgen van roken én de mogelijkheden voor rookstopbegeleiding dus zeker een plaats.”

 

[1] Cijfers uit periodieke onderzoeken (2.109.821 onderzoeken in de periode 2008-2017)

[2] Studie van oktober 2017

Contacteer ons
Wilma Schippers PR - Blyde
Wilma Schippers PR - Blyde
Over Mensura

Mensura inspireert en helpt ondernemingen om samen medewerkers beter, langer en gezonder inzetbaar te houden. Als specialist op het vlak van preventie, veiligheid en gezondheid reikt Mensura advies, oplossingen en diensten aan op maat van bedrijven.

Mensura wil vermijdbaar verzuim tot een minimum herleiden en gaat daarbij verder dan het strikt wettelijke. Er worden specifieke en meetbare doelstellingen vastgelegd om in nauwe samenwerking met werkgevers én werknemers naar toe te werken.

Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk telt meer dan 50.000 klanten, van kmo’s tot grote organisaties. Als grootste EDPB in België zet Mensura in op nabijheid. Met 102 vaste onderzoekscentra en 27 mobiele centra verzekert ze een regionale aanwezigheid in het hele land.