Bedrijven laten nog veel kansen liggen om verzuimkosten te vermijden

Absenteïsme op de werkvloer blijft stijgen in ons land. Maar ondanks de hoog oplopende kosten laten bedrijven in hun verzuimaanpak nog veel kansen liggen. Veel organisaties lijken verzuim te ondergaan. Van procedures, afspraken of mogelijkheden tot aangepast werk is slechts bij een kleine minderheid sprake, zo blijkt uit onderzoek van Mensura, Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Meer inzicht in verzuim helpt organisaties om een preventief beleid uit te bouwen dat het welzijn van medewerkers beter waarborgt en de verzuimkost doet dalen.

Absenteïsme kost ondernemingen handenvol geld: lang én kort verzuim samen kost een Belgische organisatie gemiddeld 2,6% van de totale loonkost. Werkgevers kijken niet alleen aan tegen aanzienlijke directe kosten (het gewaarborgd loon, verzekeringen en RSZ) maar ook de indirecte kosten (o.m. vervangingen, overuren, productie- of kwaliteitsverlies) jagen de kosten omhoog.

Verzuim moet structureel worden aangepakt
Toch lijken veel organisaties verzuim eerder te ondergaan, dan het met succes te bestrijden, zo blijkt uit onderzoek van Mensura:

  • meer dan de helft van de bedrijven (55%) kent het verzuimpercentage binnen de onderneming niet.
  • slechts 1 op 3 (34%) heeft procedures en -afspraken rond verzuim vastgelegd.
  • 2 op 3 bedrijven (62%) bieden nooit mogelijkheden tot aangepast werk.
  • 40% van de organisaties met een beleid rond preventie en bescherming op het werk koppelen dat aan het verzuimbeleid.

Gretel Schrijvers, algemeen directeur van Mensura: “Ondernemingen die geen zicht hebben op verzuimcijfers en geen procedures en afspraken hebben vastgelegd of aangepast werk bieden, kunnen onmogelijk met succes afwezigheden proberen terug te dringen of te vermijden.”

Werknemers vinden inspraak belangrijk en kampen met stress
Uit het onderzoek naar de ervaring van de kant van de werknemers over hun beleving op de werkvloer blijkt dat ze zich gewaardeerd en betrokken voelen. 3 op 4 (75%) krijgt waardering van zijn leidinggevende, maar effectieve steun wordt slechts bij een kleine 60% ervaren.

Hoewel werknemers aangeven inspraak in de organisatie van het werk en in het beleid belangrijk te vinden, blijkt minder dan de helft zelf het werk te kunnen indelen (48%) of het werktempo te bepalen (42%).

De resultaten voor stressbeleving op de werkvloer zijn allerminst positief. Meer dan de helft van de werknemers (55%) geeft aan matig of zeer gestresseerd te zijn door het werk. Bijna 1 op 4 (23%) geeft aan nooit of soms niet gezond om te kunnen met het stressniveau. 78% geeft aan dat werk soms of vaak mentaal belastend is.

Gretel Schrijvers: “De werkomstandigheden en de factoren die de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers beïnvloeden, hebben een rechtstreekse impact op de verzuimcijfers. Zeker in de aanpak van stress, de voedingsbodem van burn-out, is er nog werk aan de winkel. Dat nog niet de helft van de Belgische ondernemingen beleidsmatig de logische koppeling maakt tussen preventie en absenteïsme, toont aan dat er nog veel ruimte tot verbetering mogelijk is.

Een diepgaande analyse van de bedrijfseigen verzuimproblematiek is daarbij het vertrekpunt. Mensura heeft daarom een paar laagdrempelige online tools ontwikkeld als opstap naar meer inzicht. Het Verzuimkompas maakt een doorlichting van de verzuimaanpak en legt de zwakke plekken bloot. De online Verzuimcalculator geeft daarnaast een concreet zicht op de werkelijke kosten van absenteïsme. Zo helpen we ondernemingen op weg om structureel verzuim terug te dringen en te voorkomen.
 

Meer cijfers en inspiratie? Surf naar www.mensura.be/nl/verzuim-vermijden/verzuim-op-het-werk.

Klik hier om de whitepaper te downloaden. 


Over het onderzoek
De cijfers uit het onderzoek die zijn opgenomen in een whitepaper rondom verzuim zijn afkomstig van een telefonische bevraging bij 2230 werkgevers en een online bevraging bij 1913 werknemers uitgevoerd door het extern onderzoeksbureau Profacts. Daarnaast werden de cijfers aangevuld met gegevens uit 5.271 psychosociale risicoanalyses (september 2016 – mei 2017) en uit periodieke medische onderzoeken uitgevoerd door Mensura over een periode van vijf jaar (1.316.506 periodieke onderzoeken in de periode 2012-2016).

 

Contacteer ons
Wilma Schippers PR - Blyde
Wilma Schippers PR - Blyde
Over Mensura

Mensura inspireert en helpt ondernemingen om samen medewerkers beter, langer en gezonder inzetbaar te houden. Als specialist op het vlak van preventie, veiligheid en gezondheid reikt Mensura advies, oplossingen en diensten aan op maat van bedrijven.

Mensura wil vermijdbaar verzuim tot een minimum herleiden en gaat daarbij verder dan het strikt wettelijke. Er worden specifieke en meetbare doelstellingen vastgelegd om in nauwe samenwerking met werkgevers én werknemers naar toe te werken.

Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk telt meer dan 50.000 klanten, van kmo’s tot grote organisaties. Als grootste EDPB in België zet Mensura in op nabijheid. Met 102 vaste onderzoekscentra en 27 mobiele centra verzekert ze een regionale aanwezigheid in het hele land.