2 op 3 horecawerknemers vinden werkdruk te hoog

De hete zomer van 2018 breekt records, niet in het minst voor de horecasector. Maar hoe beleven werknemers in de horecasector hun job? Een online bevraging van ruim 850 horecawerknemers toont aan dat de grote meerderheid de werkdruk te hoog vindt. 1 op 5 ondervindt zware stress. De sfeer op het werk en onder collega’s worden over het algemeen positief gewaardeerd. Inzetten op preventie is essentieel om uitval te helpen voorkomen, aldus Mensura. 


Ruime meerderheid vindt werkdruk te hoog
Voldoende personeel vinden en behouden blijft een uitdaging voor horecawerkgevers. Een online bevraging bij ruim 850 horecawerknemers bevestigt dat niet minder dan 2 op 3 (67%) horecawerknemers de werkdruk als te hoog ervaart. Daarnaast vindt een meerderheid de nood aan concentratie (mentale belasting; 54%), de door het werk veroorzaakte emoties (emotionele belasting; 53%) én de lichamelijke inspanning (fysieke belasting; 54%) door het werk te hoog. 

“De combinatie van hoge concentratie en focus, in combinatie met hoge werkdruk en omgang met klanten of collega’s die zelf druk ervaren, kan een aanzienlijke belasting van lichaam én geest met zich meebrengen.”
Koen Van Hulst, verantwoordelijke psychosociale aspecten bij Mensura


1 op 5 ondervindt zware stress 
Stress blijkt een wijd verspreid fenomeen. Ruim 4 op 5 (82%) werknemers ondervinden een zekere mate van stress. 1 op 5 geeft aan zeer gestresseerd te zijn.

“Stress is op zich geen negatief gegeven: het helpt je te focussen en om het beste van jezelf te geven. Alleen mag die druk niet té hoog zijn en zeker niet te lang aanhouden. Want dan wordt stress problematisch en voedingsbodem voor allerlei klachten.
20% van de werknemers geeft te kennen zeer veel stress te ervaren; een erg hoog cijfer. Maar hoe er met die stress wordt omgegaan is natuurlijk ook belangrijk. Dat 77% aangeeft daar meestal of altijd gezond mee om te kunnen gaan, is een opsteker. Maar het blijft uitkijken voor de 23% voor wie dat niet altijd of nooit het geval is. Zij vormen wel degelijk een risicogroep.” 
Koen Van Hulst

Overwegend positief toont het horecapersoneel zich over de sfeer op het werk. Ruim 1 op 2 horecamedewerkers (53%) is tevreden over de sfeer op het werk, wat iets hoger is dan in andere sectoren. Bijna 2 op 3 (65%) ervaren voldoende steun en waardering van collega’s, een belangrijk tegengewicht voor stress.


"Ondersteuning nodig"

Deze bevraging bewijst opnieuw dat de horeca een zware en intensieve sector is voor werknemer én ondernemer. Sinds de invoering van de geregistreerde kassa moet ieder werkuur rendabel zijn en is deze permanente werkdruk ook als werknemer voelbaar. Dat er toch een goede werksfeer is, toont de sterke horecasamenhang. We zetten trouwens al jaren in op sensibilisering over stress verminderen op het werk en bieden hiervoor gratis opleidingen aan. Als sector zijn we vragende partij voor bijkomende steun.”
Matthias De Caluwe, CEO Horeca Vlaanderen

Preventie kan werkgevers én werknemers helpen

De resultaten van deze bevraging bevestigen dat werkdruk en stress belangrijke risicofactoren zijn in de horeca. Ook als we kijken naar het aantal re-integratietrajecten dat Mensura in 2017 heeft opgestart, is de horecasector een koploper. De oorzaken zijn overwegend van psychosociale aard.
Toch hoeven horecazaken niet bij de pakken blijven zitten. Een psychosociale risicoanalyse is een prima start om gerichte acties te nemen. Ook hebben we een preventiewebsite uitgewerkt op maat van de horeca, met handige checklists, templates en tips. We adviseren horecazaken, zeker ook de kleinere, om voldoende aandacht te besteden aan preventie én communicatie met werknemers om de risicofactoren voor uitval zo laag mogelijk te houden
.”
Koen Van Hulst

https://www.mensura.be/nl/horeca

Over het onderzoek
Mensura ondervroeg in totaal 886 werknemers in de Belgische horecasectorover een periode van 2 jaar (2016-2018), waarvan 51% mannen en 49% vrouwen. Hiervan was 15,3% jonger dan 25 jaar, 39,1% tussen 25 en 34 jaar, 24,6% tussen 35 en 44 jaar, 14,6% tussen 45 en 54 jaar en 6,4% ouder dan 55.

Contacteer ons
Over Mensura

Mensura inspireert en helpt ondernemingen om samen medewerkers beter, langer en gezonder inzetbaar te houden. Als specialist op het vlak van preventie, veiligheid en gezondheid reikt Mensura advies, oplossingen en diensten aan op maat van bedrijven.

Mensura wil vermijdbaar verzuim tot een minimum herleiden en gaat daarbij verder dan het strikt wettelijke. Er worden specifieke en meetbare doelstellingen vastgelegd om in nauwe samenwerking met werkgevers én werknemers naar toe te werken.

Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk telt meer dan 50.000 klanten, van kmo’s tot grote organisaties. Als grootste EDPB in België zet Mensura in op nabijheid. Met 102 vaste onderzoekscentra en 27 mobiele centra verzekert ze een regionale aanwezigheid in het hele land.